O nas

Anna Nikodym-Bilska pracuje w instytutach badawczych i prywatnych przedsiębiorstwach sektora obronności i bezpieczeństwa od 2004 roku. Brała udział w projektach międzynarodowych, współpracując z kluczowymi partnerami, organami UE oraz agencjami UE oraz NATO. Brała udział w projektach 7. Programu Ramowego UE oraz programu H2020, którego jest też ewaluatorką dla REA i EASME. Prowadzi dla MŚP szkolenia i warsztaty nt. składania wniosków do programu H2020.

Jest absolwentką Programu TOP 500 INNOVATORS (Science-Management-Commercialization Program, UC Berkeley, 2013), a od 2015 r. koordynuje platformę współpracy absolwentów TOP 500 INNOVATORS, biznesu i przemysłu.

Kluczowe kompetencje: zarządzanie innowacyjnością, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, rozwój działalności jednostek B+R, współpraca nauka-biznes.

Pogoda ducha i pozytywne nastawienie towarzyszą jej na co dzień.

Dariusz Janusek, współzałożyciel i prezes firmy SensoriumLab, specjalizującej się w wytwarzaniu sprzętu do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej. Posiada doświadczenie w badaniach stosowanych w dziedzinie nieinwazyjnych, optycznych i elektrycznych metod diagnostyki medycznej. Główny badacz lub członek zespołów badawczych w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Założyciel firmy specjalizującej się w projektowaniu i sprzedaży systemów elektronicznych. Zaangażowany w projektowanie i komercjalizację produktów dla rynku bezpieczeństwa. Ekspert w programie SME Instrument Horyzont2020. Współzałożyciel i pierwszy wiceprezes stowarzyszenia TOP 500 Innovators zrzeszającego naukowców i specjalistów ds. komercjalizacji z instytutów badawczych z całej Polski. Pozyskał wiedzę w zakresie przedsiębiorczości na uniwersytecie Stanford University w Stanach Zjednoczonych oraz uniwersytetach Cambridge University i Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii.